Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL> §16)


Członkowie Oddziału PTL w Krośnie uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Łuszczki Władysław (1957); Członek Honorowy PTL Anno Domini 1965
 2. Władyka Wincenty (1957)
 3. Rudolf Kazimierz (1964)
 4. Jamroz Franciszek (1965)
 5. Turzański Mieczysław (1965)
 6. Kosiński Edmund (1966)
 7. Korosteński Albert (1968)
 8. Malik Mieczysław (1968)
 9. Maskowicz Władysław (1971)
 10. Hodór Czesław (1973)
 11. Kraft Artur (1978)
 12. Rumszewicz Rajmund (1985)
 13. Bereś Franciszka (1995)
 14. Peret Stanisław (1996)
 15. Barszczak Stanisław (1998)
 16. Bodnar - Zabiciel Anna (1998)
 17. Kowalewski Stanisław (1999)
 18. Skorupa Zdzisław (1999)
 19. Pytko Tadeusz (2000)
 20. Tkacz Michał (2000)
 21. Okruch Szczepan (2001)
 22. Pankiewicz Ryszard (2001)
 23. Kriger Kazimierz (2002)
 24. Kaczor Roman (2003)
 25. Bajda Marek (2005)
 26. Dżuła Jan (2005)
 27. Gwiazdowska - Dziura Lucyna (2005)
 28. Kogut Stanisław (2005)
 29. Słomiany Mieczysław (2005)
 30. Szydło Marta (2005)
 31. Domański Zdzisław (2006)
 32. Hubicki Jerzy (2007)
 33. Szkutnik Maria (2007)
 34. Dymacz Zdzisław (2008)
 35. Famielec Bogusław (2008)
 36. Szczur Marek (2008)
 37. Buczkowski Lesław (2009)
 38. Wrzask Witold (2009)
 39. Dejniak Janusz (2010)
 40. Kosiba Józef (2010)
 41. Peret Bartłomiej (2010)
 42. Szkamruk Zenon (2010)
 43. Śliwa Jan (2010)
 44. Zaletański Dariusz (2010)
 45. Kurdysz Jerzy (2012)
 46. Miara Andrzej (2012)
 47. Marciak Roman (2013)
 48. Januszczak Roman (2014)
 49. Kruk Wiesław (2014)
 50. Marszałek Edward (2015)
 51. Rebizant Zbigniew (2015)
 52. Stankiewicz Robert (2015)
 53. Skalski Janusz (2016)
 54. Czech Józef (2017)
 55. Matuła Andrzej (2017)
 56. Samojedny Kazimierz (2018)
 57. Uberman Tadeusz (2018)
 58. Modliszewski Andrzej (2019)
 59. Nóżka Kazimierz (2019)
 60. Janusz Bałanda (2021)
 61. Iwona Czerwień (2021)
 62. Marek Marecki (2021)
 63. Wiesław Stopyra (2021)
 64. Maciej Wodka (2021)


Członkowie Oddziału PTL w Krośnie uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Wilk Józef (1957)
 2. Maskowicz Władysław (1962)
 3. Rumszczewicz Rajmund (1966)
 4. Tokarz Zygmunt (1966)
 5. Bereś Franciszka (1972)
 6. Piekiełek Leon (1972)
 7. Głaz Mieczysław (1973)
 8. Kowalczyk Roman (1973)
 9. Kraft Artur (1973)
 10. Podraza Michał (1974)
 11. Montusiewicz Tadeusz (1978)
 12. Bochenek Jan (1984)
 13. Góra Leon (1984)
 14. Szarek Zdzisław (1984)
 15. Tokarz Andrzej (1984)
 16. Wojciechowski Wojomir (1984)
 17. Bańka Stanisław (1985)
 18. Bielak Zbigniew (1985)
 19. Dąbrowski Marian (1985)
 20. Duffel Adam (1985)
 21. Sudoł Edward (1985)
 22. Kutrzeba Bolesław (1986)
 23. Mączyński Jerzy (1986)
 24. Niemiec Franciszek (1986)
 25. Cygan Jan (1987)
 26. Ogonowski Henryk (1987)
 27. Osiewicz Emil (1987)
 28. Wróbel Stanisław (1988)
 29. Bednarz Jan (1989)
 30. Kosiba Józef (1989)
 31. Peret Stanisław (1989)
 32. Pytko Tadeusz (1989)
 33. Dżuła Jan (1990)
 34. Barszczak Stanisław (1991)
 35. Bodnar - Zabiciel Anna (1991)
 36. Jakubiec Jan (1991)
 37. Kluz Henryk (1991)
 38. Słomiany Mieczysław (1991)
 39. Woźniak Stanisław (1991)
 40. Kaczor Roman (1994)
 41. Kowalewski Stanisław (1994)
 42. Skorupa Zdzisław (1994)
 43. Chłopek Jerzy (1995)
 44. Kriger Kazimierz (1995)
 45. Łokaj Tadeusz (1995)
 46. Okruch Szczepan (1995)
 47. Pankiewicz Ryszard (1996)
 48. Tkacz Michał (1996)
 49. Dec Władysław (1997)
 50. Gwiazdowska - Dziura Lucyna (1997)
 51. Hospod Józef (1997)
 52. Matusik Andrzej(1997)
 53. Skalski Janusz (1997)
 54. Szydło Marta (1997)
 55. Śliwa Jan (1997)
 56. Wójcik Juliusz (1997)
 57. Dymacz Zdzisław (1998)
 58. Miara Andrzej (1998)
 59. Osimiak Henryk (1998)
 60. Papież Jan (1998)
 61. Podyma Włodzimierz (1998)
 62. Bajda Marek (1999)
 63. Heleniak Henryk (1999)
 64. Kędzierska Elżbieta (1999)
 65. Kisała Józef (1999)
 66. Kogut Stanisław (1999)
 67. Zając Tadeusz (1999)
 68. Gazda Tadeusz (2000)
 69. Kośmider Jerzy (2000)
 70. Rysiowski Antoni (2000)
 71. Hubicki Jerzy (2001)
 72. Szkamruk Zdzisław (2001)
 73. Wierciński Antoni (2001)
 74. Buczkowski Lesław (2002)
 75. Famielec Bogusław (2002)
 76. Mężyński Janusz (2002)
 77. Misiewicz Stanisław (2002)
 78. Szczur Marek (2002)
 79. Szkutnik Maria (2002)
 80. Wrzask Witold (2002)
 81. Kokot Jan (2003)
 82. Lubas Edward (2003)
 83. Makarowski Stanisław (2003)
 84. Padiasek Emil (2003)
 85. Szkamruk Zenon (2003)
 86. Draus Andrzej (2004)
 87. Gaweł Józef (2004)
 88. Kępa Stefan (2004)
 89. Modliszewski Andrzej (2004)
 90. Orłowski Henryk (2004)
 91. Ostafiński Stanisław (2004)
 92. Ulanowski Jan (2004)
 93. Zięzio Zygmunt (2004)
 94. Białas Kazimierz (2005)
 95. Dejniak Janusz (2005)
 96. Nalepa Leszek (2005)
 97. Ozimek Krzysztof (2005)
 98. Peret Bartłomiej (2005)
 99. Samojedny Kazimierz (2005)
 100. Zaletański Dariusz (2005)
 101. Iwański Jerzy (2006)
 102. Krudysz Jerzy (2006)
 103. Kubaszek Marian (2006)
 104. Kula Roman (2006)
 105. Kruk Wiesław (2006)
 106. Orlewski Jan (2006)
 107. Rebizant Zbigniew (2006)
 108. Sądej Stanisław (2006)
 109. Thomas - Suchy Grażyna (2006)
 110. Uberman Tadeusz (2006)
 111. Bałanda Janusz (2007)
 112. Czereczon Jerzy (2007)
 113. Marciak Roman (2007)
 114. Mikołajczak Maciej (2007)
 115. Stankiewicz Robert (2007)
 116. Stopyra Wiesław (2007)
 117. Śliwiński Zygmunt (2007)
 118. Tarczydło Mieczysław (2007)
 119. Białek Tomasz (2008)
 120. Cygan Roman (2008)
 121. Garbacz Jan (2008)
 122. Matuła Andrzej (2008)
 123. Rabczak Stanisław (2008)
 124. Januszczak Roman (2009)
 125. Posłuszny Janusz (2009)
 126. Szafran Grzegorz (2009)
 127. Balwierczak Edward (2010)
 128. Czech Józef (2010)
 129. Dziok Marek (2010)
 130. Gazda Wiesław (2010)
 131. Gil Leszek (2010)
 132. Makarowski Tomasz (2010)
 133. Marszałek Edward (2010)
 134. Mazur Mariusz (2010)
 135. Mazurek Mariusz (2010)
 136. Przyprawa Stanisław (2010)
 137. Szczęch Robert (2010)
 138. Wożniak Lucyna (2010)
 139. Wójcik Grzegorz (2010)
 140. Furdyna Robert (2013)
 141. Gwóźdź Piotr (2013)
 142. Nóżka Kazimierz (2013)
 143. Maliczowski Wiesław (2013)
 144. Marecki Marek (2013)
 145. Pukas Leszek (2013)
 146. Rydzik Grzegorz (2013)
 147. Staruch Stanisław (2013)
 148. Tota Waldemar (2013)
 149. Stelmach Filip (2014)
 150. Wodka Maciej (2014)
 151. Żurek Dariusz (2014)
 152. Czerwień Iwona (2015)
 153. Kubiński Aleksander (2015)
 154. Maziarski Eryk (2015)
 155. Sobiczewski Hubert (2015)
 156. Zuch Maria (2015)
 157. Żołądek Marian (2015)
 158. Dąbrowski Andrzej (2016)
 159. Duell Jan (2016)
 160. Mendrala Adam (2016)
 161. Stankiewicz Janusz (2016)
 162. Żywczak Kazimierz (2016)
 163. Okojew Jerzy (2017)
 164. Orłowski Edward (2017)
 165. Scelina Marcin (2017)
 166. Skowroński Wiesław (2017)
 167. Wronowski Józef (2017)
 168. Kostrzycki Henryk (2018)
 169. Kraczowski Marian (2018)
 170. Miara Łukasz (2018)
 171. Posłuszny Andrzej (2018)
 172. Rębacz Damian (2018)
 173. Trzaska Piotr (2018)
 174. Zych Mariusz (2018)
 175. Krochmal Hubert (2019)
 176. Lenio Tomasz (2019)
 177. Magusiak Dorota (2019)
 178. Nisztuk Marian (2019)
 179. Owsiak Witold (2019)
 180. Papiernik Bogusław (2019)
 181. Podgórny Zenon (2019)
 182. Wołosz Ryszard (2019)
 183. Wojtanowska Wanda (2019)
 184. Wołczyk Zbigniew (2019)
 185. Natalia Batory (2021)
 186. Jerzy Batycki (2021)
 187. Stanisław Bednarz (2021)
 188. Bernard Dworak (2021)
 189. Leszek Iskrzycki (2021)
 190. Lesław Niszczuk (2021)
 191. Andrzej Nowakowski (2021)
 192. Grażyna Zagrobelna (2021)